היתרונות הספציפיים של סורג פלדה

רשתות פלדה נמצאות בשימוש נרחב בחיינו.במילים פשוטות, רשתות פלדה מותקנות ומשמשות היום בכל שטיפת מכוניות, ורשתות פלדה מגולוונת חמה משמשות טוב יותר.השפעה.רשתות פלדה כאלה הן רשתות פלדה מגולוונת חמה והן רשתות פלדה מגולוונת קרה.היתרונות של השימוש הספציפי בסורגי פלדה הם בעיקר הבאים.
ראשית, יש לו מראה יפה

לנקודה זו, ניתן לומר שזו דרישת התפתחות הזמן.למרות שלאנשים בכל תקופה יש עיסוק מסוים ביופי, עם התפתחות החברה, איכות החיים של אנשים השתפרה מאוד.לכן, לעיסוק ביופי יש גם סטנדרטים גבוהים יותר, כל מיני פריטים משומשים בחיים, חייבים לשים לב יותר לעיצוב היופי, ולכל סוג של דבר יהיה ערך שימוש רק אם הוא יעמוד בדרישות של אנשים ליופי.

שנית, הניקוז טוב יותר

השימוש הגדול ביותר בסורג פלדה הוא להשיג אפקט ניקוז טוב יותר.אז עבור סורג פלדה, שטח הניקוז הכללי יכול להגיע לכ-85%, וניתן לומר שהשפעת הניקוז היא פי שניים מזו של מתקני ניקוז רגילים.באותה תקופה, ניתן לייצר סורג פלדה כזה גם בהתאם לדרישות הספציפיות של המשתמש להכנת סורג פלדה עם אפקט ניקוז המתאים למשתמש.

שלישית, יש לו חיי שירות ארוכים יותר

סורג הפלדה עצמו עשוי מחומרי מתכת, ולחומרים כאלה יש ערבות טובה יותר מבחינת חיי השירות.עם זאת, יש להקים אותו בסביבה שאינה בשימוש במצב קורוזיה גדול.אבל למעשה, ישנן סביבות רבות שבהן משתמשים בסורגי פלדה הכפופים לקורוזיה, אך לאחר טיפול בגלוון, לחיי השירות יש ערבות טובה יותר.

רביעית, זה חסכוני יותר לשימוש

בגלל הקשר בין חומרי העיבוד המשמשים לסורגי פלדה, לבין חומרים אחרים המשמשים להשוואה, קחו לדוגמא את חומרי העיבוד כמו ברזל יצוק, מכיוון שמחיר החומר נמוך יחסית, כך שהוא יהיה חסכוני יותר.עם זאת, עוצמת השימוש גבוהה מאוד, ומטרת ההטבות הכלכליות מושגת גם מבלי להיפגע בקלות.

מכיוון שיש הרבה סורגים מפלדה לשימוש בסביבה פתוחה יחסית, זה בלתי נמנע שאנשים מסוימים רוצים לקחת דברים כאלה כמו שלהם.על מנת להימנע ממצב כזה, יש לו גם ערך שימוש טוב יותר מבחינת אפקט שימוש נגד גניבות.


זמן פרסום: 14-3-2022